Download

I venstre menu kan du vælge de forskellige dokumenter til dit brug, herunder ansøgningsskema ved ansøgning om nyt lån eller gældsovertagelseserklæring i forbindelse med salg/køb af ejendom.

 

Videregivelse af oplysninger

LR Realkredit A/S har i hele sin virkeperiode outsourcet en række rutiner i forbindelse med lånesagshåndteringen. Dette sikrer en effektiv og hurtig etablering og administration af din lånesag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle oplysninger som modtages af LR Realkredit A/S videregives til DLR Kredit A/S, der varetager det praktiske arbejde med lånesagen.

Oplysningerne anvendes alene til brug for arbejdet med nuværende og fremtidige lånesager i LR Realkredit og udleveres ikke i markedsføringsøjemed eller til andre formål.

Ansatte i DLR Kredit er underlagt den samme tavshedspligt som LR Realkredit’s egne ansatte.