Klageansvarlig

Sådan kan du klage

Hvis du er uenig i vores sagsbehandling og afgørelse, bedes du henvende dig til vores sekretariat på telefon 33 12 75 00.

Du kan ligeledes sende en skriftlig klage pr. brev eller email til:

LR Realkredit A/S
Sekretariat
Nyropsgade 21
1780 København V
info@lr-realkredit.dk
sikkermail@lr-realkredit.dk