Organisation

Bestyrelse:

Executive Vice President Søren Kviesgaard, Nykredit (formand)
Executive Vice President Kenneth Hedegaard, Nykredit
Executive Vice President Palle Nordahl, Nykredit
Bankdirektør Dan Sørensen, Nykredit Bank A/S

 

Direktion:

Administrerende Direktør Søren Krogh Brynningsen

 

Administration:
LR Realkredit A/S
Nyropsgade 21
1780 København V
Telefon: 33 12 75 00

info@lr-realkredit.dk 
sikkermail@lr-realkredit.dk

 

LR Realkredits lønpolitik 2020