Organisation

Bestyrelse:

Direktør Peter Lybecker, Nordea Danmark (formand)
Vicedirektør Henrik Hoffmann, Danske Bank (1. næstformand)
Ordførende direktør Gert Jonassen, Arbejdernes Landsbank (2. næstformand)
Country manager Peter Høltermand, SEB
Bankdirektør Bjørn Bøje Jensen, Nordea Danmark

 

Direktion:
Administrerende direktør Carsten Wiggers

 

Administration:
LR Realkredit A/S
Nyropsgade 21
1780 København V
Telefon: 33 12 75 00

info@lr-realkredit.dk 
sikkermail@lr-realkredit.dk

 

LR Realkredits lønpolitik 2019