logo

Fusion af Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S gennemført. 

Fusionen mellem Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S er den 25. januar 2021 blevet godkendt af generalforsamlingen i både Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S. 

Erhvervsministeren meddelte den 18. januar 2021 tilladelse til fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og fusionen er blevet registreret i Erhvervsstyrelsen.

Samtlige betingelser for fusionens gennemførelse er opfyldte og LR Realkredit A/S er ophørt som juridisk enhed. Samtidig er LR Realkredit A/S’ rettigheder og forpligtelser, herunder også i relation til udstedte realkreditobligationer og realkreditlån overgået til Nykredit Realkredit A/S, jf. selskabslovens § 250. 

- København, den 25. januar 2021. 

 


 

Fremadrettet bedes alle henvendelser ske til følgende:

Claus Boholm

Afdelingsdirektør

cboh@nykredit.dk

Telefon 44 55 19 30 

Mobil 60 19 30 80

Henrik Hansen Damtoft

Seniorerhvervsrådgiver

hhd@nykredit.dk

Telefon 44 55 19 93

Mai Tram Luu

Seniorerhvervsrådgiver

maip@nykredit.dk

Telefon 44 55 19 94

Morten Farup Ladegaard

Seniorerhvervsrådgiver

mola@nykredit.dk

Telefon 44 55 19 95